Revoluční učebnice anatomie napsána především studenty

Memorix anatomie je moderní učebnice, která si za 2,5 roku našla více než 5 000 hrdých majitelů, zejména z řad mediků a lékařů. Na 600 stranách systematicky shrnuje informace z obecné, speciální a topografické anatomie, které jsou doplněny velkým množstvím (1500) ilustrací. Kromě nejdůležitějších informací každá kapitola obsahuje klinické korelace, mnemotechnické pomůcky důležité a zajímavosti. Memorix vznikl ve spolupráci anatomů, histologů, studentů, kliniků a andragogů a na jeho tvorbě se podílelo více než 200 lidí. V září 2015 vydali titéž autoři anglickou verzi knihy Memorix Anatomy, kterou s úspěchem prezentovali na mezinárodní anatomické konferenci ISCAA 2015. Více než deset anatomů z celého světa projevilo zájem o překlad knihy do svých rodných jazyků (např. z Polska, Maďarska, Turecka anebo Argentiny). Během tvorby anglické verze knihy prošly úpravou i texty v českých kapitolách, vylepšilo se více než 150 obrázků, a tím vzniklo ještě lepší a aktuálnější 3. vydání Memorixu anatomie.

Specifika Memorixu anatomie

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Memorix tým

MUDr. Radovan HUDÁK
pořadatel, hlavní autor, sazeč, grafik
asistent na Anatomickém ústavu 2. LF UK v Praze
doc. MUDr. David KACHLÍK, PhD.
hlavní autor
vedoucí Anatomického ústavu na 2. LF UK
vysokoškolský učitel na Anatomickém ústavu 3. LF UK v Praze
MUDr. Ondřej VOLNÝ
spoluautor
lékař 1. Neurologické kliniky Fakultní nemocnice u sv. Anny
bývalý lektor anatomie na Anatomickém ústavu LF MU v Brně
výzkumný pracovník programu Neuro (International Clinical Research Centre)
MUDr. Matej HALAJ
spoluautor, sazeč
lékař na Neurochirurgické klinice Lékařské fakulty UP a Fakultní nemocnice Olomouc
asistent na Anatomickém ústavu LF UP v Olomouci
bývalý lektor anatomie na Anatomickém ústavu LF MU v Brně
MUDr. Barbora BEŇOVÁ
spoluautorka
lékařka na Klinice dětské neurologie 2. LF UK a Fakultní nemocnice v Motole
bývalá lektorka anatomie na Anatomickém ústavu 2. LF UK
MUDr. Jakub MILETÍN
spoluautor
lékař na Klinice plastické chirurgie Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
bývalý lektor a asistent na Anatomickém ústavu 3. LF UK v Praze
as. MUDr. Martin ČEPELÍK
spoluautor
lékař na Klinice dětské chirurgie a traumatologie Fakultní Tomayerova nemocnice
bývalý lektor anatomie na Anatomickém ústavu 3. LF UK
MUDr. Ladislav DOUDA
spoluautor
lékař na Interní klinice 2. LF UK a FN Motol
bývalý lektor anatomie na Anatomickém ústavu 2. LF UK
MUDr. Jan Balko
hlavní grafik
lékař Ústavu patologie a molekulární medicíny 2. LF UK v Praze
bývalý lektor histologie na Ústavu histologie a embryologie 2. LF UK
MUDr. Simona Felšoová
grafička
čerstvá absolventka 2. LF UK v Praze
MUDr. Šárka Zavázalová
grafička
lékařka na ORL klinice Ústřední vojenské nemocnice v Praze

Spolupracovníci

Z hloubky našeho anatomického srdce děkujeme všem, kteří se podíleli na tvorbě Memorixu Anatomie.

Recenze knihy

Zobrazované recenze jsou z portálu Heureka.cz

Proč si vybrat Memorix ke studiu anatomie?

Memorix lze koupit v mnohých knihkupectvích