Spolupracovníci
Navržení konceptu, vytvoření osnovy a domluva s nakladatelstvím byly jenom zlomkem práce na začátku tvorby naší učebnice. Následovalo napsání textů, nakreslení obrázků a sázení obsahu do profesionálního programu. Na závěr jsme procházeli desítky recenzí od anatomů, kliniků a studentů, jakož i úpravy od jazykové korektorky a hlavního sazeče. Po vytvoření knihy bylo potřeba ji vypitvat (pokřtít), propagovat a nakonec rozeslat do obchodů, aby se dostala až k vám. Na této dlouhé cestě jsme potřebovali mnoho pomoci a zde bychom chtěli poděkovat všem, kteří se spolu s Memorix týmem zasloužili o vznik této revoluční učebnice anatomie.