O nás
Příběh Memorixu anatomie začal již v květnu 2008, když byl Radovan Hudák v prvním ročníku medicíny. Během příprav na zkoušku z anatomie si uvědomil, že existuje velké množství obsáhlých učebnic s téměř nekonečným obsahem, ale že neexistuje prakticky žádná, která by byla přehledná, systematická a stručná. Radovan zkontaktoval Dr. Davida Kachlíka, který v té době tvořil mnoho schématických materiálů pro studenty, a domluvili se, že se pokusí takovou učebnici vytvořit.

A tak koncem léta 2008 začala tvorba Memorixu anatomie. Radovan byl čerstvým druhákem bez jakýchkoliv zkušeností s výukou anatomie, managementem nebo marketingem. Příprava Memorixu je proto držela pouhé tři měsíce, protože velmi brzy zjistili, že tvorba kvalitní knihy je velmi náročná a že to sami nezvládnou. Tím se v prosinci 2008 uložil projekt Memorix anatomie k zimnímu spánku.

Za tři roky (v září 2011) se situace změnila. Radovan měl za sebou již několik let zkušeností ze studentských spolků a výuky anatomie mladších studentů medicíny v pozici studentského lektora. David Kachlík se v mezičase stal docentem anatomie. Dali dohromady tým autorů, grafiků, sazečů a dalších schopných lidí a pustili se do práce. Za pár měsíců se jim podařilo najít nakladatelství Triton, které se rozhodlo podstoupit riziko a knihu neznámých autorů vydat. První vydání Memorixu anatomie bylo slavnostně pokřtěno (vypitváno) 28. 4. 2013 v Divadle ABC rektorem UK prof. Václavem Hamplem a děkanem 2. LF UK doc. Ondřejem Hrušákem.

Za půl roku se náklad prvního vydání, který činil 2000 kusů, rozprodal a Memorix tým se vrhl do dalších knih. V září 2013 se rozběhla tvorba anglické verze Memorix Anatomy a zároveň začala vznikat kniha v příbuzném oboru Memorix histologie. Memorix Anatomy byl vydán v září roku 2015 a prakticky hned odprezentován na mezinárodním anatomickém kongresu (ISCAA 2015). Zájem o zelenou knihu z České republiky byl obrovský a hned během konference projevilo přibližně 10 anatomů zájem o překlad knihy do cizích jazyků. Na Memorixu histologie se stále pracuje a vyjít by měl začátkem roku 2016. Kromě knih se Memorix tým věnuje tvorbě mobilní a webové aplikace k procvičování anatomie, ale také tvorbě online anatomického slovníku.

Pokud Vás příběh Memorixu zajímá víc, můžete nás sledovat na naší facebookové stránce, nebo se můžete podívat na některá z videí.
Reportáž v pořadu Víkend (9. 6.2015)
Pitva (křest) Memorixu anatomie (28. 4. 2013)
TEDxCharlesUniversity: (25. 6. 2015)
Píseň anatomie
Motto Memorixu Anatomie
“Vše by mělo být vymyšleno tak jednoduše, jak je to jen možné - ale ne jednodušeji.”

Albert Einstein