Memorix systém
Anatomii se stačí jednou naučit, ale pak je potřeba si ji celý život opakovat. Je proto užitečné vytvořit si systém, který učení a opakování zrychlí a zefektivní. Jednoduchost, komplexnost a přehlednost učebnice jsou tím správným základem úspěšného studia. Dalšími důležitými faktory jsou schopnost studenta motivovat se k učení, koncentrovat se dlouhé hodiny a pracovat s různými smysly a emocemi. Zde navrhujeme způsob, jak vytěžit z učení a opakování anatomie maximum a neztratit při tom soustředění a motivaci. Vytvořili jsme Memorix vzdělávací systém pro dlouhodobou práci s naší učebnicí.

Kroky Memorix Systému

 1. Osnova
  • na začátku učení kapitoly nebo celku si udělej jednoduchý přehled o jejím obsahu
  • projdi si názvy podkapitol a jejich hlavních částí v barevných rámečcích
  • přečti si věty v úvodním okně a orientačně se podívej na obrázky
  • sepiš si několik otázek, které by ti měl text zodpovědět (inspirovat se můžeš otázkami na konci kapitoly
  • podle rozsahu kapitoly si vytvoř plán učení (kolik hodin věnuješ jedné stránce, kolik dní se budeš učit atd.)
 2. Hlavní obsah
  • postupně procházej všechny podkapitoly
  • znovu si přečti úvodní věty, projdi si hlavní texty a detailně studuj obrázky
  • hledej odpovědi na otázky, které sis v úvodu položil
  • podtrhávej, co ti připadá důležité, dělej si výpisky, překresluj obrázky, vytvářej myšlenkové mapy
 3. Zajímavosti a klinické informace
  • po projití hlavního obsahu se podívej na informace ve středním sloupci
  • méně důležité informace, příklady a mnemotechnické pomůcky ti mohou ulehčit zapamatování učiva
  • přečti si klinické korelace, ať víš, které znalosti budeš jako lékař nejvíc potřebovat
 4. Schémata a tabulky
  • na konci kapitol si projdi tabulky nebo schémata a představuj si jejich obsah v lidském těle
 5. Otázky a obrázky na opakování
  • zodpověz si ještě jednou otázky, které sis stanovil při vytváření osnovy
  • projdi otázky a popiš obrázky k opakování na konci kapitol
 6. Prezentuj naučené informace
  • nahlas a systematicky říkej sobě nebo spolužákům látku, kterou ses naučil